CBI REPORTS ON OUTSOURCING

Nederländska CBI publicerar regelbundet rapporter inom olika områden. Avsett för exportörer från länder som t ex Sri Lanka. Nedan tre nya rapporter om IT-outsourcing.

10 tips for finding buyers on the European outsourcing market

https://www.cbi.eu/market-information/outsourcing/finding-buyers?utm_uid=cd1c7f9e3985fb443ff131d232e59b9ff148afe1bb1924b3011f263ff3f517ee&utm_content=permissions_524288&utm_medium=email

9 tips to go digital in the outsourcing sector

https://www.cbi.eu/market-information/outsourcing-itobpo/tips-go-digital?utm_uid=cd1c7f9e3985fb443ff131d232e59b9ff148afe1bb1924b3011f263ff3f517ee&utm_content=permissions_524288&utm_medium=email

What requirements must outsourcing services comply with for the European market?

https://www.cbi.eu/market-information/outsourcing/buyer-requirements?utm_uid=cd1c7f9e3985fb443ff131d232e59b9ff148afe1bb1924b3011f263ff3f517ee&utm_content=permissions_524288&utm_medium=email

Optimism among Swedish companies operating in or with Sri Lanka

Growth in the last five years, growth in 2022 and optimism for 2023. These are some of the main results from the Sweden-Sri Lanka Business Council’s (SSLBC) member survey for 2023. The three most important issues for members are access to skilled labor, clear and predictable rules for import/export and good flight connections.

– The results of the survey are encouraging. The last four years have been challenging for Sri Lanka, from terrorist attacks to a pandemic and a difficult financial situation from 2022. Despite this, our members manage to both maintain and develop their business relations with the country. At the same time, the visa issue is raised by many. To get a work visa to Sweden, the applicant currently has to go twice to the Swedish Embassy in New Delhi. The processing time for ordinary business visas to Sweden has also become longer. This is unsustainable and makes it difficult for member companies,” Jan Campbell, chairman SSLBC.

The member survey was conducted in February 2023 and was answered by 51% of the members. The respondents include companies active in IT, manufacturing, trade, food and tourism. Eight out of ten have been operating in or with Sri Lanka for at least three years.

Nearly six in ten (56%) say that their business in or with Sri Lanka has grown in the last five years. The political and financial turmoil in 2022 has affected members in different ways. Despite the unrest, six out of ten (60%) say that 2022 has been a positive development, while just under two out of ten (17) say that it has been negative. Optimism is also evident among members for 2023, with more than six in ten (64%) expecting their activities in or with Sri Lanka to develop positively during the year.

Members were also asked to rank which issues are most important to them in 2023. In total, seven areas were ranked (the reported figure is the combined result of ’most important’, ’second most important’ and ’third most important’):

1. Availability of skilled labor (67.8%)

2. Clear and predictable import/export rules (42.8%)

3. Air connections (39.3%)

4. Stable payment flows (35.6%)

5. Positive image of Sri Lanka in Swedish media (32.1%)

6. Financing (28.6%)

7. Transportation (28.55%)

– The results on skilled labor are worrying. Sri Lanka has a highly skilled workforce, not least in the IT sector. The political and financial turmoil in 2022, combined with the fact that normal migration stopped when the pandemic had the greatest impact, has had the effect of increasing the emigration of young and skilled workers. This trend needs to be reversed and Swedish companies are contributing with a good working climate and solutions,” says Jan Campbell

Sweden-Sri Lanka Business Council (www.sslbc.se) was founded in 2006 and has 75 members. The members are active in IT, manufacturing, consumer goods and food as well as tourism. In total, members create 3,100 jobs in Sri Lanka, directly and indirectly.

SSLBC’s purpose is to promote trade, friendship, goodwill and understanding between Sweden and Sri Lanka through personal networks and contacts SSLBC strives to facilitate relations between relevant trade organizations, business intermediaries and companies in both countries to stimulate business and trade between Sweden and Sri Lanka.

SSLBC can be contacted via Secretary General Leif Ivan Ohlson. Email: sec.gen@sslbc.se

VALBEREDNINGEN INFORMERAR

SSLBCs styrelse söker dig som i yrke eller föreningsliv arbetar med Sri Lanka och vill
fördjupa din förbindelse till landet. Kanske har du varit verksam i många år, eller nyligen
upptäckt möjligheterna till samarbeten mellan Sverige och Sri Lanka.
Styrelsen består idag av åtta engagerade ledamöter med tilltro till potentialen i affärer
mellan Sverige och Sri Lanka. SSLBCs medlemmar utgörs av svenska 
företag och organisationer med internationella partnerskap. Lankesiska företag kan vara associerade medlemmar. 


Som styrelseledamot i SSLBC får du tillgång till ett kontaktnät av etablerade aktörer med
kännedom om, och erfarenhet av, Sri Lanka och Sverige som destinationer för affärer och
partnerskap. Du får chans att fördjupa egna samarbeten, hitta möjligheter i tidigt skede
och pröva egna initiativ. Därtill bidrar du till att uppfylla föreningens funktion som
internationellt affärsråd.

ROLLEN

En styrelseledamot är en resursperson som genom kunskap, nätverk, initiativ eller färdigheter bidrar till att driva och utveckla en organisation.

I SSLBC får du stor frihet till att driva de frågor som ger dig energi. Exempel är att nätverka med befintliga och potentiella
medlemmar, hitta nya samarbeten, omvärldsbevaka, ordna events och utarbeta strategier.
Engagemang kan även handla om att sköta delar av kommunikation och administration.
Styrelseledamöter väljs på två år. Du förväntas delta under styrelsens sammanträden
fysiskt eller digitalt, ca 4-5 gånger per år. Därtill uppfyller du åtaganden. Vanligtvis
förutsätter styrelsearbetet 1-2 timmar per månad, men du sätter själv nivån för ditt
engagemang.

Ordförande Jan Campbell, styrelseledamot Christina Riddebäck och Generalsekreterare Leif I Ohlson i samband med medlemsmötet den 16 februari 2023

KRAV

Du behöver vara medlem i SSLBC. I övrigt ser vi gärna en bredd av kompetenser, hemvister och åldrar.
Du behöver aktivt följa Sri Lankas näringsliv och politiska utveckling, gärna genom resor,
och ha kännedom om Sveriges utrikeshandel.
Som person har du en hög grad av integritet och professionalism. Du är kommunikativ,
strukturerad och prestigelös.

INTRESSEANMÄLAN
Maila valberedning@sslbc.se med några rader om dig, nuvarande sysselsättning, din
koppling till Sri Lanka och varför du söker engagemang. Berätta om du vill driva särskilda
frågor eller funktioner, eller är öppen för att hjälpa till.
Du kan också välja att nominera någon annan.
Deadline för nomineringar är den 7/3. Därefter kontaktar valberedningen kandidaterna,
innan urval presenteras den 12/3.Årsmötet äger rum den 27/3,