75 YEARS OF FRIENDSHIP CELEBRATED

8th Feb Sweden Sri Lanka Business Council – SSLBC arranged an extended members meeting. Plus 60 Swedish and Sri Lankan business people met for dinner and a speech by former Swedish ambassador Lars-Olof Lindgren. Honorary General Consul Sanjay Kulatange was one of the guests as well. Secretary General Leif I Ohlson welcomed the guests and mentioned that this year Sweden and Sri Lanka celebrate 75 years of diplomatic relations and that the council wanted to kickstart this important year.

Ambassador Lindgren spoke about the strong relations between the two countries and also looked into the future.

Later this year Swedish Embassy in New Dehli will arrange an event in Colombo to celebrate more officially.

Pics by nilanthaphotography@gmail.com

Ambassador Lars-Olof Lindgren

Pics by nilanthaphotography@gmail.com

Leif I Ohlson, Kerstin Thulin, Lars-Olof LIndgren, Sanjay Kulatunga, Anura Dewapura

VALBEREDNINGEN INFORMERAR

SSLBCs styrelse söker dig som i yrke eller föreningsliv arbetar med Sri Lanka och vill
fördjupa din förbindelse till landet. Kanske har du varit verksam i många år, eller nyligen
upptäckt möjligheterna till samarbeten mellan Sverige och Sri Lanka.
Styrelsen består idag av åtta engagerade ledamöter med tilltro till potentialen i affärer
mellan Sverige och Sri Lanka. SSLBCs medlemmar utgörs av svenska 
företag och organisationer med internationella partnerskap. Lankesiska företag kan vara associerade medlemmar. 


Som styrelseledamot i SSLBC får du tillgång till ett kontaktnät av etablerade aktörer med
kännedom om, och erfarenhet av, Sri Lanka och Sverige som destinationer för affärer och
partnerskap. Du får chans att fördjupa egna samarbeten, hitta möjligheter i tidigt skede
och pröva egna initiativ. Därtill bidrar du till att uppfylla föreningens funktion som
internationellt affärsråd.

ROLLEN

En styrelseledamot är en resursperson som genom kunskap, nätverk, initiativ eller färdigheter bidrar till att driva och utveckla en organisation.

I SSLBC får du stor frihet till att driva de frågor som ger dig energi. Exempel är att nätverka med befintliga och potentiella
medlemmar, hitta nya samarbeten, omvärldsbevaka, ordna events och utarbeta strategier.
Engagemang kan även handla om att sköta delar av kommunikation och administration.
Styrelseledamöter väljs på två år. Du förväntas delta under styrelsens sammanträden
fysiskt eller digitalt, ca 4-5 gånger per år. Därtill uppfyller du åtaganden. Vanligtvis
förutsätter styrelsearbetet 1-2 timmar per månad, men du sätter själv nivån för ditt
engagemang.

Ordförande Jan Campbell, styrelseledamot Christina Riddebäck och Generalsekreterare Leif I Ohlson i samband med medlemsmötet den 16 februari 2023

KRAV

Du behöver vara medlem i SSLBC. I övrigt ser vi gärna en bredd av kompetenser, hemvister och åldrar.
Du behöver aktivt följa Sri Lankas näringsliv och politiska utveckling, gärna genom resor,
och ha kännedom om Sveriges utrikeshandel.
Som person har du en hög grad av integritet och professionalism. Du är kommunikativ,
strukturerad och prestigelös.

INTRESSEANMÄLAN
Maila valberedning@sslbc.se med några rader om dig, nuvarande sysselsättning, din
koppling till Sri Lanka och varför du söker engagemang. Berätta om du vill driva särskilda
frågor eller funktioner, eller är öppen för att hjälpa till.
Du kan också välja att nominera någon annan.
Deadline för nomineringar är den 7/3. Därefter kontaktar valberedningen kandidaterna,
innan urval presenteras den 12/3.Årsmötet äger rum den 27/3,